پربازدیدترین ها

پیشنهادی ها

مهیج ترین ها

دبیرستان دوره اول

ﻫﻤﻪ
67
0

فشار جامدات (!) Solid Pressures

Hello and welcome to another video by me, Alireza Saidi-Nejat from the WAXG Team, where we will be teaching one of seasons from Science about Solid Pressure! We will teach Liquid Pressures along with Gas Pressures in another video as well. Enjoy! =D

دبیرستان دوره دوم

ﻫﻤﻪ

دسته‌بندی نشده

ﻫﻤﻪ
43
0

آزمایش فشار هوا

به دلیل فشار هوا آب از سوراخ های بطری خارج نمی‌شود. آزمایش کننده:مانی راهبر

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ بینجو
نسخه اندروید
وب اپلیکیشن
نسخه وب اپ iOS