پربازدیدترین ها

2741
0

جمله عمومی الگوهای خطی و غیرخطی درجه۲

در ویدیو آموزش الگو و دنباله ریاضی دهم خلاصه ای از نکات الگوهای خطی و غیرخطی درجه ۲ را با هم یاد آوری می کنیم. خلاصه نکات دنباله های خطی و غیرخطی درجه دو فرمول جمله عمومی دنباله الگوهای خطی tn = an + b است که a مقدار ثابتی است که میزان افزایش یا […]

پیشنهادی ها

516
0

تندی و سرعت-تمرین۵-دبیرستان سروش

برای تهیه جزوه هوشمند آموزش و حل سؤالات امتحانی تندی و سرعت استاد فراهانی کلیک کنید. تندی و سرعت در مسیر خانه تا مدرسه ممکن است صبح ها سریع تر حرکت کنید و هنگام برگشتن به خانه با آرامش بیشتر و آهسته تر همان مسیر را طی کنید. یعنی بسته به زمانی که در اختیار […]

2741
0

جمله عمومی الگوهای خطی و غیرخطی درجه۲

در ویدیو آموزش الگو و دنباله ریاضی دهم خلاصه ای از نکات الگوهای خطی و غیرخطی درجه ۲ را با هم یاد آوری می کنیم. خلاصه نکات دنباله های خطی و غیرخطی درجه دو فرمول جمله عمومی دنباله الگوهای خطی tn = an + b است که a مقدار ثابتی است که میزان افزایش یا […]

مهیج ترین ها

176
0

آزمایش شعله رنگی

ویدیو آزمایش شعله های رنگی توسط مانی راهبر و آرین جلیلوند و علی زعفری تهیه شده است. شرح آزمایش شعله های رنگی سلام! با شرح آزمایش شعله های رنگی به اینکه رنگ های مختلف در آتش بازی ها واقعا چجوری تشکیل میشوند می پردازیم. در ضمن متوجه خواهیم شد شعله رنگی برای شناسایی چه موادی […]

ابتدایی

ﻫﻤﻪ

دبیرستان دوره اول

ﻫﻤﻪ
15
0

عوامل موثر بر نیروی اصطکاک

فیلم آزمایش درباره اصطکاک برای یافتن عوامل موثر بر نیروی اصطکاک و اینکه چرا مواد و سطوح مختلف ضریب اصطکاک متفاوتی دارند؟

دبیرستان دوره دوم

ﻫﻤﻪ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ بینجو
نسخه اندروید
وب اپلیکیشن
نسخه وب اپ iOS