تناسب اضلاع در مثلث های قائم الزاویه درون هم-تمرین سه-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

 

در این مسئله به بررسی سوالاتی که دارای مثلث هایی در درون هم هستند میپردازیم در اینگونه مسائل میتوان از اشتراکات مثلث ها استفاده کرد.