مسئله یافتن مقدار نسبت های مثلثاتی-تمرین هفت-خوان آموز

قسمت ب:

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

 

یافتن مقدار نسبت های مثلثاتی مثلث های قائم الزاویه در مسئله زیر