نسبت تشابه در مثلث های متقابل به راس-تمرین چهار-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

در این پست به بررسی تناسب اضلاع در دومثلث قائم الزاویه با زاویه های متقابل به راس میپردازیم