کاربرد تناسب اضلاع دو مثلث در زندگی-تمرین پنج-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

از نسبت های مثلثاتی در زندگی روزمره کاربرد هایی میتوان دید که یکی از اینگوته کاربردها را در این پست مشاهده میکنیم دانش آموزان میتوانند کاربردهایی بیشتر را مشاهده و از مثلثات استفاده کنند.