بدست آوردن مقادیر نسبت های مثلثاتی-تمرین هفده-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

کامل کردن جدول نسبت های مثلثاتی و استفاده کردن از جدول در حل مسائل بعدی