بررسی مسائل تساوی های نسبت های مثلثاتی-تمرین نوزده-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید