تشکیل مثلث و استفاده از نسبت های مثلثاتی-تمرین سی و سه-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید