تعیین مقادیر نسبت های مثلثاتی-تمرین چهل و شش-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

با تشکیل دایره مثلثاتی نسبت های مثلثاتی زاویه های مشخص شده را تعیین کرده و درباره محدوده سینوس و کسینوس به همین صورت به بحث میپردازیم.