زاویه در دایره مثلثاتی-تمرین سی و نه-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

نشان دادن زاویه های مختلف در دایره مثلثاتی در اشکال جدای از هم :