علامت نسبت های مثلثاتی زاویه ها-تمرین چهل و چهار-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

تعیین علامت نسبت های مثلثاتی در زاویه های مشخص شده :