نسبت های مثلثاتی با توجه به دایره مثلثاتی-تمرین چهل و یک-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید