کاربرد مثلثات در مستطیل-تمرین سی و شش-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

 

کاربرد نسبت های مثلثاتی در اشکال مختلف که در اینجا به مستطیل اشاره داریم: