کاربرد مثلث و نسبت های مثلثاتی در زندگی-تمرین سی و دو-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید