یافتن مساحت مثلث با مثلثات-تمرین سی و چهار-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

فیلم قسمت ب:

 

فیلم قسمت پ: