تعیین مساحت شش ضلعی منتظم با مثلثات-تمرین سی و هشت-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

 

فیلم قسمت ب: