استفاده از ربع ها در یافتن عبارت های مثلثاتی-تمرین هفتاد و هفت-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید