استفاده از روابط مثلثاتی در یافتن عبارت ها-تمرین هفتاد و دو-خوان آموز

فیلم قسمت ب :

فیلم قسمت پ:

 

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید