تحلیل و یافتن مقادیر مثلثاتی-تمرین پنجاه و یک-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

از برخی ویژگی هایی که تا به اینجا از مثلثات خواندیم استفاده کرده و نسبت های مثلثاتی را می یابیم.