تغییر محور و معکوس کردن نسبت مثلثاتی-تمرین شصت و دو-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید