روابط بین نسبت های مثلثاتی و ربع ها-تمرین شصت و پنج-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید