مفاهیم اولیه روابط بین نسبت های مثلثاتی-تمرین شصت و شش-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید