مقایسه نسبت های مثلثاتی با هم-تمرین پنجاه و دو-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

با تحلیل نسبت های مثلثاتی و استفاده از ویژگی های خوانده شده تا با اینجا به راحتی نسبت های مثلثاتی مختلف را باهم مقایسه میکنیم.