یافتن حاصل عبارت های مثلثاتی-تمرین هفتاد-خوان آموز

فیلم قسمت ب:

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید