یافتن عبارت های مثلثاتی به کمک روابط مثلثاتی-تمرین هفتاد و هشت-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید