یافتن مجهول از طریق روابط مثلثاتی-تمرین هفتاد و شش-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید