استفاده از خواص رادیکال-تمرین-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

بررسی خواص رادیکال های و استفاده از آنها در تمرین ها و توضیحات دیگر.در این تمرین از خواص رادیکال استفاده کرده و عبارت های رادیکالی داده شده را ساده تر میکنیم.