حل معادلات با عبارت های توانی-تمرین-خوان آموز

فیلم قسمت ب :

 

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

در این تمرین معادلات توان دار مختلف داده شده را حل میکنیم.