خواص رادیکال و تعیین علامت-تمرین-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

بررسی خواص رادیکال های و استفاده از آنها در تمرین ها و توضیحات دیگر. در این بخش در هر قسمت علامت اعداد مختلف را مشخص میکنیم.