دستور برای مقدار تقریبی رادیکال ها-تدریس-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

آموزش روشی برای یافتن مقدار تقریبی رادیکال ها