روش لاکشری در تجزیه-تدریس-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

یک نکته ساده و کاربردی در تجزیه عبارت های سخت.