ساده کردن توان های گویا-تمرین-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

توان های طبیعی را بررسی کردیم اینک به بررسی توان های گویا میپردازیم در این تمرین اعداد با توان های گویا را ساده میکنیم.