عبارت های گویا-تدریس-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

عبارت هایی که صورت و مخرج آنها یک چندجمله ای است را بررسی میکنیم.