نشان دادن اعداد گنگ در محور-تمرین-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

در این بخش اعداد گنگ را بر روی محور نشان می دهیم