یافتن تساوی های رادیکالی-تمرین-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

به دست اوردن تساوی های مختلف با ریشه های مختلف