یافتن مقدار تقریبی رادیکال با فرمول-تمرین-خوان آموز

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

استفاده کردن از دستور پیدا کردن مقدار تقریبی رادیکال ها در این تمرین