اعداد گنگ روی محور-تمرین دو-خوان آموز

فیلم قسمت دو:

 

فیلم قسمت سه:

 

فیلم قسمت چهار:

 

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید