مقدار-تمرین شش-خوان آموز

فیلم قسمت دو:

 

فیلم قسمت سه:

 

فیلم قسمت چهار:

فیلم قسمت پنج:

 

فیلم قسمت شش:

 

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید