تعریف مجموعه نهم-تدریس-سروش

در این ویدیو تعریف مجموعه ها را می آموزیم و چند مثال از مجموعه ها خواهیم دید.

جهت دریافت جزوه ی هوشمند کامل مجموعه های نهم به همراه درسنامه تکمیلی و فیلم های آموزشی استاد برازنده کلیک کنید.