نکات تکمیلی معرفی مجموعه نهم-تدریس-سروش

در این ویدیو نکات تکمیلی معرفی مجموعه ها را می آموزیم.

جهت دریافت جزوه ی هوشمند کامل مجموعه های نهم به همراه درسنامه تکمیلی و فیلم های آموزشی استاد برازنده کلیک کنید.