تبدیل نمایش مجموعه با علائم ریاضی به تفضیلی-تدریس-سروش

در این ویدیو  نمایش مجموعه ها را به صورت علائم ریاضی خواهیم داشت و تبدیل علائم ریاضی به  نمایش تفضیلی را خواهیم می آموزیم.

جهت دریافت جزوه ی هوشمند کامل مجموعه های نهم به همراه درسنامه تکمیلی و فیلم های آموزشی استاد برازنده کلیک کنید.