هندسه تحلیلی-جلسه چهارم-حسابان۱

حل دو سؤال مهم از کتاب حسابان۱ قسمت هندسه تحلیلی (کار در کلاس)