آموزش فصل اول علوم نهم، «مواد و نقش آنها در زندگی ما»

فصل اول علوم نهم، «مواد و نقش آنها در زندگی ما»، بر حسب کتابکار گاج
اولین فیلم کانال، بدون صدا در حال حاضر، با موسیقی.
موسیقی: Faded by Alan Walker
فیلم من در آپارات هم موجود است!