قرائت قرآن پنجم-صفحه ۴۴-دبستان سروش

این تلاوت در سه تنوع کایت (خیز صدا) و تا (جواب) و پرتاب (خروج) خوانده شده و هر خط برای هر دانش آموز مطابق با لیست کلاس درس می باشد.