استخراج اهن از اکسید اهن

در این ویدئو ما اهن را از اکسید اهن یا همان زنگ اهن استخراج میکنیم