تدریس-IMC2006

در این ویدیو ما یکی از سوالات IMC2006 به طور قابل فهم حل می کنیم.