فیزیک پایه نهم-ماشین ها-دبیرستان سروش

ما در این ویدیو حل یکی از سوالات پر کاربرد فیزیک پایه نهم را به شما آموزش می دهیم.
گروه RSR