فیزیک پایه نهم-ماشین ها-دبیرستان سروش

ما در این ویدیو حل یکی از سوالات پر کاربرد فصل ماشین ها را به شما آموزش میدهیم.
گروه RSR