ترجمه ۱ مضارع التزامی(اَن+فعل مضارع)

چگونه افعال را در عربی ترجمه کنیم؟فعل مضارع التزامی=اَن+فعل مضارع به شکل مضارع التزامی ترجمه می شود.با ما همراه باشید تا تکنیک های ترجمه را به راحتی یاد بگیرید.