دقت وسایل مدرج

در این فیلم اموزشی میخواهیم دقت اندازه گیری در دستگاه های مدرج(مانند : دماسنج،متر و…)را اندازه گیری کنیم؛با مباحث فصل اول فیزیک پایه دهم با ما همراه باشید